Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ'αριθμ. 4222/11-5-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-07-2011 14:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων σύφωνα με την πρόσκληση υπ'αριθμ 4222/11-5-2011 για απασχόληση με σύμβαση έργου στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης" με ΚΑΕ 80491

  Θέση Νο.1 Απασχόληση Μηχανικού με σύμβαση έργου

  Θέση Νο.2: Απασχόληση διπλωματούχου μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου.

  Θέση Νο.3: Μερική απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012