Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για απασχόληση με σύμβαση έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 5385/10-6-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντ

πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για απασχόληση με σύμβαση έργου σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 5385/10-6-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντ

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-07-2011 14:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  πρακτικό αξιολόγσης των αιτήσεων υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 5385/10-6-2011 πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο "Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)" με ΚΑΕ 80294

  Θέση Νο1: Απασχόληση Μηχανικού Υπολογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής με σύμβαση έργου.
  Θέση Νο2: Απασχόληση πτυχιούχου ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, ή Μηχανικού Υπολογιστών ή ΠΕ Πληροφορικής με σύμβαση έργου.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012