Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • πρακτικό αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υπ'αριθμ. 6717/15.07.2011-ορθή επανάληψη ως την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων έργου

πρακτικό αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υπ'αριθμ. 6717/15.07.2011-ορθή επανάληψη ως την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων έργου

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-11-2011 09:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  πρακτικό αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υπ'αριθμ. 6717/15.07.2011-ορθή επανάληψη ως την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων έργου- στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης», πράξη 01.72.22.01.02, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και διά βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.), ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (ΚΑΕ ΕΛΚΕ 80297).

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012