Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση ΠΕ Γεωπόνου και 1 θέση Πε Βιολόγου/Βοτανολόγου

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-11-2011 08:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μελέτη της Βοτανικής Ποικιλότητας των υγροτόπων της Κρήτης και ex-situ διατήρηση των σημαντικότερων φυτικών ειδών-ΚΑΕ 80476».
  Θέση 1: Απασχόληση ενός (1) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΥ με σύμβαση έργου.
  Θέση 2: Απασχόληση ενός (1) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥ/ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΟΥ με σύμβαση έργου

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012