Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • υπ'αριθμ. 12260 ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας μέσω ΑΣΕΠ 1 ατόμου κλάδου ΠΕ Οικονομικού, λήξη προθεσμίας 06.02.2012, 14.00

υπ'αριθμ. 12260 ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας μέσω ΑΣΕΠ 1 ατόμου κλάδου ΠΕ Οικονομικού, λήξη προθεσμίας 06.02.2012, 14.00

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-01-2012 13:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  υπ'αριθμ. 12260 ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας (μέσω ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Ν.2640/19981, 1 ατόμου κλάδου ΠΕ Οικονομικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το 7ο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πλαίσιο για την τεχνολογία και την Έρευνα και το ΕΣΠΑ».
  Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 06.02.2012, ώρα 14.00

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012