Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

2ου πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων για 12053/13.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • 1
  • Συντάχθηκε 21-02-2012 16:14 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    απόσπασμα Επιτροπής Έρευνών έγκρισης 2ου Πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 12053/13.12.2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε επιστημονικό προσωπικό για τις ανάγκες του προγ/τος "ΕΟΧ-Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης"

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012