Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 151/09.01.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • 1
  • Συντάχθηκε 22-02-2012 11:31 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων των συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 151/09.01.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε επιστημονικό προσωπικό για τις ανάγκες του προγράμματος «MEDIWAT - Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (MED PROGRAMME 75% ΕΤΠΑ, 25% Εθνική Συμμετοχή) που συγχρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Οικονομικών.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012