Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81739. 22-10-2021 15:28 22-10-2021 15:28
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου για συνδιδασκαλία μαθημάτων στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Π.Κ. Κ.Ε. 82059 22-10-2021 12:51 22-10-2021 12:51
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15899/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82270. 22-10-2021 11:00 22-10-2021 11:00
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15753/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82095. 22-10-2021 10:37 22-10-2021 10:37
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με διπλ/χο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για συνδιδασκαλία μαθήματος στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Κ.Ε. 82059 22-10-2021 09:52 22-10-2021 09:52
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της μεαρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14294/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81986 21-10-2021 22:12 21-10-2021 22:12
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Π.Ε. Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Π.Ε. επιστήμης πληροφορικής Κ.Ε. 82272 21-10-2021 12:52 21-10-2021 12:52
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14816/24-08-2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81580 06-10-2021 18:42 06-10-2021 18:42
γκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για απόκτηση ακ. διδακτικής εμπειρίας 2021-2022 Σχολή ΜΗΧΟΠ (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12890/2021) Κ.Ε. 82506 05-10-2021 11:45 05-10-2021 11:45
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για απόκτηση ακ. διδακτικής εμπειρίας 2021-2022 Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12890/2021) Κ.Ε. 82506 05-10-2021 11:37 05-10-2021 11:37
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14340/05-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82004 02-10-2021 09:10 02-10-2021 09:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82146. 29-09-2021 13:17 29-09-2021 13:17
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 12613/13-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81803. 28-09-2021 14:42 28-09-2021 14:42
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου με Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, Π.Ε. Μηχανικών Κ.Ε. 82531 28-09-2021 14:14 28-09-2021 14:14
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14033/03-08-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81810. 28-09-2021 13:57 28-09-2021 13:57
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012