Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ορθή επανάληψη ως προς τον τίτλο έργου για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις 17-06-2011 15:46 17-06-2011 15:46
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις με σύμβαση έργου 17-06-2011 13:31 17-06-2011 13:31
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα 12-05-2011 15:43 12-05-2011 15:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ 3144/6-4-2011 για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου τριών (3) επιστημόνων 08-04-2011 14:26 08-04-2011 14:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο θέσεων εργασίας Υπαλλήλων Γραφείου 06-04-2011 11:29 06-04-2011 11:29
ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος 15-03-2011 10:01 15-03-2011 10:01
ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: 1 Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 1 Βιοχημικού 15-03-2011 09:47 15-03-2011 09:47
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Συμβασιούχων με το Π.Δ. 407/80 01-03-2011 11:07 01-03-2011 11:07
Τμήμα ΜΠΔ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 16-02-2011 14:52 16-02-2011 14:52
ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση απασχόλησης δικηγόρου με σύμβαση έργου 27-01-2011 10:17 27-01-2011 10:17
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 - Τμήμα ΗΜΜΥ 14-01-2011 09:28 14-01-2011 09:28
ΕΛΚΕ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.6097/23-09-2010 30-12-2010 12:32 30-12-2010 12:32
ΕΛΚΕ -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ. 6097/23-9-2010 για 4 θέσεις-Ορθή Επανάληψη (αλλαγή στη Θέση Νο 4) 27-09-2010 11:34 27-09-2010 11:34
ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου τεσσάρων (4) ατόμων 24-09-2010 10:24 24-09-2010 10:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων 22-09-2010 16:46 22-09-2010 16:46
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012