Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα ΗΜΜΥ 27-07-2010 12:08 27-07-2010 12:08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 για το Τμήμα Μηχ.Ο.Π. 26-07-2010 11:35 26-07-2010 11:35
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου 21-07-2010 09:51 21-07-2010 09:51
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 15-07-2010 08:23 15-07-2010 08:23
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 07-07-2010 12:06 07-07-2010 12:06
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 για το Τμήμα ΜΗΠΕΡ 05-07-2010 14:12 05-07-2010 14:12
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 2 θέσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση έργου στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχν. 21-06-2010 12:44 21-06-2010 12:44
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 21-05-2010 12:09 21-05-2010 12:09
Προκήρυξη μίας (1) θέσεως ΔΕΠ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 18-05-2010 10:29 18-05-2010 10:29
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 10-05-2010 09:53 10-05-2010 09:53
Δημοσίευση προκήρυξης μίας θέσεως ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 20-04-2010 08:11 20-04-2010 08:11
ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης - Ανακοίνωση για την πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Οικονομικού 26-03-2010 09:43 29-03-2010 14:10
Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 25-02-2010 09:34 25-02-2010 09:34
ανακοίνωση 3 θέσεων ΣΟΧ για 8 μήνες 23-02-2010 12:52 23-02-2010 12:52
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακ.έτους 2009-2010- Γενικό Τμήμα 17-02-2010 11:28 17-02-2010 11:28
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012