Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82146. 29-09-2021 13:17 29-09-2021 13:17
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 12613/13-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81803. 28-09-2021 14:42 28-09-2021 14:42
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου με Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, Π.Ε. Μηχανικών Κ.Ε. 82531 28-09-2021 14:14 28-09-2021 14:14
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14033/03-08-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81810. 28-09-2021 13:57 28-09-2021 13:57
11158/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών βιογραφικού 3ου κατά σειρά κατάταξης υποψηφίου Κ.Ε. 82057 28-09-2021 12:57 28-09-2021 12:57
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 14221/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255. 28-09-2021 12:34 28-09-2021 12:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο Π.Ε Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82367. 22-09-2021 15:31 22-09-2021 15:31
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 22-09-2021 14:13 22-09-2021 14:13
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για απόκτηση ακ. διδακτικής εμπειρίας 2021-2022 Σχολή ΑΡΧ (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12890/2021) Κ.Ε. 82506 16-09-2021 13:34 16-09-2021 13:34
Απόσπασμα έγκρισης μη αποδοχής σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11158/23-08-2021 πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82057. 15-09-2021 13:23 15-09-2021 13:23
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με πτυχιούχο ΑΕΙ στην κατεύθυνση της επικοινωνίας και των εθνικών και διεθνών σχέσεων K.E. 82001 15-09-2021 12:57 15-09-2021 12:57
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με πτυχιούχο ΑΕΙ στην κατεύθυνση της επικοινωνίας και των εθνικών και διεθνών σχέσεων K.E. 82000 15-09-2021 12:54 15-09-2021 12:54
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για απόκτηση ακ. διδακτικής εμπειρίας 2021-2022 Σχολή ΜΠΔ (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12890/2021) Κ.Ε. 82506 14-09-2021 14:59 14-09-2021 14:59
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για απόκτηση ακ. διδακτικής εμπειρίας 2021-2022 Σχολή ΗΜΜΥ (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12890/2021) Κ.Ε. 82506 14-09-2021 14:54 14-09-2021 14:54
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΠΙΤΣ 1118/02-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε. ΕΠΙΤΣ 52121 13-09-2021 23:18 13-09-2021 23:18
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012