Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με πτυχιούχο ΑΕΙ στην κατεύθυνση της επικοινωνίας και των εθνικών και διεθνών σχέσεων K.E. 82000 15-09-2021 12:54 15-09-2021 12:54
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για απόκτηση ακ. διδακτικής εμπειρίας 2021-2022 Σχολή ΜΠΔ (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12890/2021) Κ.Ε. 82506 14-09-2021 14:59 14-09-2021 14:59
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για απόκτηση ακ. διδακτικής εμπειρίας 2021-2022 Σχολή ΗΜΜΥ (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12890/2021) Κ.Ε. 82506 14-09-2021 14:54 14-09-2021 14:54
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΠΙΤΣ 1118/02-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε. ΕΠΙΤΣ 52121 13-09-2021 23:18 13-09-2021 23:18
Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στο Πολυτεχνείο Κρήτης 10-09-2021 08:29 10-09-2021 08:29
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 08-09-2021 14:18 08-09-2021 14:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για δεκατέσσερις (14) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82270. 08-09-2021 09:30 08-09-2021 09:30
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδ. υποτρόφων χειμερινού εξαμήνου 2021-22 της Σχολής ΑΡΜΗΧ 07-09-2021 12:00 07-09-2021 12:00
Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδάσκοντα-Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 06-09-2021 15:50 06-09-2021 15:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πτυχιούχο Πληροφορικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095. 06-09-2021 12:21 06-09-2021 12:21
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12690/2021 πρόσκλησης Κ.Ε. 82272 03-09-2021 13:50 03-09-2021 13:50
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 11158/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 2 συμβάσεις έργου Κ.Ε. 82057 03-09-2021 08:43 03-09-2021 08:43
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 12755/15-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε. ΕΛΚΕ 82263 02-09-2021 13:22 02-09-2021 13:22
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12667/13-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82272. 02-09-2021 12:00 02-09-2021 12:00
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12639/13-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82130. 02-09-2021 09:34 02-09-2021 09:34
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012