Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7233/19-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82230. 01-09-2021 13:45 01-09-2021 13:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, Σχολή ΜΗΧΟΠ 31-08-2021 15:38 31-08-2021 15:38
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης τριών (3) νέως θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 26-08-2021 13:29 26-08-2021 13:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 25-08-2021 13:04 25-08-2021 13:04
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχων - Σχολή ΗΜΜΥ 06-08-2021 10:35 06-08-2021 10:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, Σχολής ΜΠΔ 06-08-2021 09:06 06-08-2021 09:06
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για (4) μήνες με πτυχιούχο Π.Ε Πληροφορικής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82004. 05-08-2021 08:53 05-08-2021 08:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81986. 04-08-2021 14:32 04-08-2021 14:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255. 04-08-2021 11:28 04-08-2021 11:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81810. 03-08-2021 11:38 04-08-2021 10:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης στο έργο με κωδικό Ε.Π.Ι.Τ.Σ. 52121 03-08-2021 12:51 03-08-2021 12:51
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10676/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81986 30-07-2021 14:44 30-07-2021 14:44
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11490/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82006 30-07-2021 13:41 30-07-2021 13:41
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10767/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82006 30-07-2021 13:19 30-07-2021 13:19
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11021/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82255 30-07-2021 11:58 30-07-2021 11:58
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012