Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
υπ'αριθμ. 12237 Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Οικονομικού, λήξη προθεσμίας 06.02.2012, 14.00 23-01-2012 13:07 23-01-2012 13:07
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ 1 ΠΕ Μηχανικού Διοίκησης, Λήξη προθεσμίας 03.02.2012, ώρα 14.00 20-01-2012 16:01 20-01-2012 16:01
Προκήρυξη 6 θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στα Τμήματα Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών και Μηχ. Ορυκτ. Πόρων 19-01-2012 09:19 19-01-2012 09:19
Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ. 10754/22.11.2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-1 θέση Γεωπόνου και 1 θέση Βιολόγου/Βοτανολόγου 17-01-2012 09:59 17-01-2012 09:59
Πρακτικό αποτελεσμάτων της υπ'αριθμ. 12155/14.12.2011 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος -1 θέση Μηχανικού 17-01-2012 09:07 17-01-2012 09:07
ΕΛΚΕ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση απασχόλησης επιστήμονα με σύμβαση έργου: Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικ 20-12-2011 10:08 20-12-2011 10:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Μηχανικό, προθεσμία υποβολής αιτήσεων 03.01.2012 15-12-2011 09:27 15-12-2011 09:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 θέσεις, λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 30.12.2011, ώρα 14.00 14-12-2011 13:48 14-12-2011 13:48
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, λήξη προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων 23.12.2011 08-12-2011 10:50 08-12-2011 10:50
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 ΠΕ Μηχ. Η/Υ με σύμβαση έργου για 29 μήνες, λήξη προθεσμίας 19.12.2011 02-12-2011 10:59 02-12-2011 10:59
Πρόσκληση για 1 θέση ΠΕ Μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου, λήξη προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων 12.12.2011 25-11-2011 09:18 25-11-2011 09:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση ΠΕ Γεωπόνου και 1 θέση Πε Βιολόγου/Βοτανολόγου 24-11-2011 08:59 24-11-2011 08:59
πρακτικό αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υπ'αριθμ. 6717/15.07.2011-ορθή επανάληψη ως την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων έργου 15-11-2011 09:07 15-11-2011 09:07
Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 7225/28.11.2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14-11-2011 11:44 14-11-2011 11:44
Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για την υπ'αριθμ. 6717/15-07-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 11-11-2011 16:01 11-11-2011 16:01
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012