Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια η/υ και αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82339 17-11-2021 20:08 17-11-2021 20:08
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης Σχολής ΜηχΟΠ ΠΚ Κ.Ε. 82235 17-11-2021 19:34 17-11-2021 19:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82418. 16-11-2021 09:29 16-11-2021 09:29
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικού υπολογιστή Κ.Ε.82269 15-11-2021 12:56 15-11-2021 12:56
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 Κ.Ε.81987 08-11-2021 11:45 08-11-2021 11:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος 80KVA, για τις ανάγκες του νέου κτιριακού συγκροτήματος Γ’ (Συμπληρωματικό Κτίριο) του Πολυτεχνείου Κρή 08-11-2021 09:25 08-11-2021 09:25
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευής αποθήκευσης ιδιωτικού cloud με δικτυακό δίσκο Κ.Ε ΕΛΚΕ 81958. 05-11-2021 09:36 05-11-2021 09:36
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια χημικών αναλωσίμων (Ασετυλίνη και Πρωτοξείδιο Αζώτου) Κ.Ε. 82235 05-11-2021 09:18 05-11-2021 09:18
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και αναλωσίμων αυτών Κ.Ε. 82189 03-11-2021 15:25 03-11-2021 15:25
Αρ. 924 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών υλικών της κατηγορίας ΚΑΕ 7123.α του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021 του Πολυτεχνείου Κρήτης. 03-11-2021 12:54 03-11-2021 13:37
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 03-11-2021 10:07 03-11-2021 10:07
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων Κ.Ε. 81680 02-11-2021 15:23 02-11-2021 15:23
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αισθητήρα Κ.Ε. 81680 02-11-2021 15:06 02-11-2021 15:06
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αερίου αργού (Ar) Κ.Ε. 81680 02-11-2021 14:42 02-11-2021 14:42
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών για την προμήθεια χημικών προϊόντων των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΚΑΕ 1359.α 01-11-2021 13:22 01-11-2021 13:22
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012