Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για διάστημα ενός (1) έτους στο Πολυτεχνείο Κρήτης 29-10-2021 13:53 29-10-2021 13:53
Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 82420 29-10-2021 12:40 29-10-2021 12:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια συστήματος τροφοδοσίας Κ.Ε. 82164 29-10-2021 12:23 29-10-2021 12:23
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξυπηρετητών σε 3 τμήματα Κ.Ε. 82448 27-10-2021 09:19 27-10-2021 14:58
831 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ειδών της κατηγορίας ΚΑΕ 4121 «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων» του Πολυτεχνείου Κρήτης 27-10-2021 13:38 27-10-2021 13:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΑΕ 7131 26-10-2021 10:52 26-10-2021 10:52
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έλεγχο & έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των Ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 25-10-2021 10:58 25-10-2021 10:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων Κ.Ε.52021 22-10-2021 17:19 22-10-2021 17:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων Κ.Ε.52021 21-10-2021 14:54 22-10-2021 17:18
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82339. 21-10-2021 14:17 21-10-2021 14:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82235. 21-10-2021 13:15 21-10-2021 13:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων γραφείου Κ.Ε. 81807 21-10-2021 12:04 21-10-2021 12:04
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτύπωσης φωτογραφιών έκθεσης του φουαγιέ και προγράμματος συνεδρίου "Ενετικά Νεώρια Χανίων" Έρευνα και τεκμηρίωση Κ.Ε ΕΛΚΕ 82352. 19-10-2021 15:44 19-10-2021 15:44
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση τεχνικής υποστήριξης συνεδρίου "Ενετικά Νεώρια Χανίων" Έρευνα και τεκμηρίωση Κ.Ε ΕΛΚΕ 82352. 19-10-2021 14:47 19-10-2021 14:47
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας παροχής γεύματος στα πλαίσια συνεδρίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82352. 19-10-2021 14:37 19-10-2021 14:37
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012