Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικού οργάνου, ειδικότερα φωτόμετρου PLATE READER ELISA, ΚΕ ΕΛΚΕ 82262. 01-10-2021 11:55 01-10-2021 11:55
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα Real Time PCR mix με SYBR Green Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 30-09-2021 14:03 30-09-2021 14:03
Ματαίωση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα Real Time PCR mix με SYBR Green Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 30-09-2021 09:57 30-09-2021 09:57
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγρού αζώτου (12L) Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 30-09-2021 09:13 30-09-2021 09:13
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα Real Time PCR mix με SYBR Green Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 29-09-2021 15:33 29-09-2021 15:33
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια χημικού αντιδραστηρίου Κ.Ε. 82236 27-09-2021 14:28 27-09-2021 14:28
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αερίου διοξειδίου του άνθρακα Κ.Ε ΕΛΚΕ 12201. 27-09-2021 10:42 27-09-2021 10:42
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια χημικών αναλωσίμων Κ.Ε. 82049 21-09-2021 14:40 21-09-2021 14:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Κ.Ε.81970 21-09-2021 11:15 21-09-2021 11:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών Κ.Ε.81970 20-09-2021 08:44 21-09-2021 10:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλίων (ξενόγλωσσων και ελληνικών) 21-09-2021 08:00 21-09-2021 08:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια καλύμματος για πρωτότυπο όχημα Κ.Ε.81680 16-09-2021 11:51 16-09-2021 11:51
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2021 15-09-2021 12:37 15-09-2021 12:37
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια (2) παθητικών ρυθμιστών πίεσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455. 15-09-2021 08:50 15-09-2021 08:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών συμβολαίου συντήρησης εκτυπωτή/φωτοτυπικού XEROX 245 Γλωσσικού Κέντρου 07-09-2021 12:51 07-09-2021 12:51
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012