Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Ανανέωση καταλόγου μελών ΜΗΜΕΔ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος 06-04-2022 11:48 06-04-2022 11:48
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε.82068 05-04-2022 09:06 05-04-2022 09:06
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα για την υλοποίηση των πρωτοτύπων της δράσης Φυτώριο Ιδεών ( Επαναπροκήρυξη άγονων τμημάτων ) Κ.Ε ΕΛΚΕ 82532. 01-04-2022 10:58 01-04-2022 10:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Κ.Ε.82491 31-03-2022 13:44 31-03-2022 13:44
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων κατασκευής ηλεκτρικών κυκλωμάτων Κ.Ε.81455 31-03-2022 09:39 31-03-2022 09:39
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ετήσιας ανανέωσης αδειών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Zoom Meetings (Education License) και την παροχή υπηρεσίας Zoom Cloud Recording Κ.Ε.81878 30-03-2022 15:18 30-03-2022 15:18
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας την 04η/04/2022 K.Ε. 82358 29-03-2022 11:22 29-03-2022 11:22
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για διενέργεια οικονομικού ελέγχου έτους 2021 σε ΕΛΚΕ ΠΚ 28-03-2022 15:27 28-03-2022 15:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο ερευνητή Κ.Ε ΕΛΚΕ 82057. 22-03-2022 12:51 22-03-2022 12:51
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και αναγόμωσης των φορητών και μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα έτος 21-03-2022 14:18 21-03-2022 14:18
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής οργάνου μέτρησης δονήσεων Κ.Ε. 82011 21-03-2022 13:50 21-03-2022 13:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης (μελάνια) Κ.Ε.82358 18-03-2022 13:35 18-03-2022 13:35
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανήματος TOC-5000 Κ.Ε. 82478 17-03-2022 13:31 17-03-2022 13:31
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3843/11-02-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82489. 17-03-2022 11:30 17-03-2022 11:30
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικού υπολογιστή σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε.82478 16-03-2022 16:02 16-03-2022 16:02
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012