Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Εξωτερικό Σύμβουλο - Εμπειρογνώμονα τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες του έργου SARMα 07-09-2010 11:44 07-09-2010 11:44
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την εκκένωση λιποσυλλέκτη Φ.Ε. και καθαρισμό φρεατίων και αντλιοστασίων, στις 20-9-2010 01-09-2010 10:30 01-09-2010 10:30
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ενός Βασικού Πάγκου Υδρολογίας, στις 17-9-2010 30-08-2010 13:18 30-08-2010 13:18
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενιαίας μονάδας κεντρικού ελέγχου συστ. περιθλασιμετρίας ακτίνων -Χ, στις 16- 30-08-2010 11:36 30-08-2010 11:36
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (UPS, λογισμικά, περιφερειακά, Η/Υ) στις 7-10-2010 30-08-2010 10:17 30-08-2010 10:17
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών τους, στις 6-10-2010 27-08-2010 14:13 27-08-2010 14:13
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια αυτόματης συσκευής σύντηξης, στις 15-9-2010 27-08-2010 13:25 27-08-2010 13:25
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στις 14-9-2010 27-08-2010 12:33 27-08-2010 12:33
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια συστήματος φασματομετρίας στο εγγύς υπέρυθρο στις 13-9-2010 24-08-2010 09:46 24-08-2010 09:46
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου στις 10-9-2010 23-08-2010 13:30 23-08-2010 13:30
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών (ικριώματα, λαμαρίνες, χρώματα) και εργασία για συντήρηση ξύλινης κατασκευής γέφυρας, 23-08-2010 11:59 23-08-2010 11:59
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια Συστήματος Αέριας Χρωματογραφίας - Διαδοχικής Φασματογραφίας Μάζας στις 28-9-2010 23-08-2010 10:29 23-08-2010 10:29
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια συστήματος Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Μικροανάλυσης στις 5-10-2010 04-08-2010 13:20 04-08-2010 13:20
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού ασύρματων δικτύων αισθητήρων στις 30-9-2010 04-08-2010 13:15 04-08-2010 13:15
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης φασματοσκοπικών δεδομένων, στις 29-7-2010 21-07-2010 11:34 21-07-2010 11:34
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012