Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εξοπ. κιν. εργ. δειγμ. αερίων και μέτρησης/ανίχνευσης στις 16-12-2009

  • 1
  • Συντάχθηκε 30-11-2009 11:37 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: 30-11-2009 11:39

    Πρόχειρος Ανοικτός Διαγωνισμός

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012