Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Tμήμα Προμηθειών - Ακύρωση Διαγωνισμού για την προμήθεια οn line βάσεων δεδομένων της 12-1-2010

  • 1
  • Συντάχθηκε 04-01-2010 07:23 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση η οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012