Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εργ. εξοπλ. (χαλύβδινοι χειροκίνητοι κόπανοι, κυψέλες, δειγματολήπτες) στις 8-2-

  • 1
  • Συντάχθηκε 22-01-2010 12:36 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: 22-01-2010 12:37

    Πρόχειρος Ανοικτός Διαγωνισμός

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012