Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ-Διακήρυξη 385/11.02.2010 πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια (2) γεωδαιτικών δορυφορικών δεκτών GNSS (Global Navigation Satellite Systems) στις 4 Μαρτίου 2010.

  • 1
  • Συντάχθηκε 17-02-2010 09:23 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (2) γεωδαιτικών δορυφορικών δεκτών GNSS (Global Navigation Satellite Systems) για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος "SOFIA", το οποίο είναι ευρωπαικό απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012