Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ομιλία στα πλαίσια του Π.Μ.Σ 'Χώρος , Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον' της Σχολής ΑΡΜΗΧ στις 12/2/2019, ώρα 18.00

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-02-2019 08:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τίτλος ομιλίας:  Παιχνιδοποιήσεις: Επανατροφοδοτώντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

                             VIDEO GAMES FOR ARCHITECTS

  Ομιλητής: Καθ. Σπύρος Παπαδόπουλος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012