Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-09-2021 14:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 25-09-2021 09:48

  Προκήρυξη τριών θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037781, email Γραμματείας: secretariat@enveng.tuc.gr

  Μία (1) θέση (ΑΔΑ: ΩΓΤΔ469Β6Ν-ΞΙΔ) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 23781) και στο γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και στην Ενέργεια»

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037255, email Γραμματείας: info@dpem.tuc.gr

  Μία (1) θέση (ΑΔΑ: 61ΕΘ469Β6Ν-8Ω7) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 23778) και στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας»

  και

  Μία (1) θέση, (ΑΔΑ: Ω11Ζ469Β6Ν-ΣΡΙ) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 23780) και στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Επιφανειών και Κατάλυση»

  Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 2127/τ. Γ΄/16.09.2021.

  Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr.

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21.11.2021.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012