Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας, Lubarda Darja , Σχολής ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-09-2021 15:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 30/09/2021 16:00
  Λήξη: 30/09/2021 17:00

  Τίτλος: Critical evaluation higher asphaltene onset point (h-AOP) and lower asphaltene onset point (l-AOP) and comparison with various thermodynamic models predictions 

  Τίτλος: Αποτίμηση των σημείων απόθεσης ασφαλτενίων και σύγκριση με τις προβλέψεις  θερμοδυναμικών μοντέλων

   

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Πασαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
  Γαγάνης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ
  Tohidi Bahman

  Abstract

  Asphaltene deposition is a challenging problem in the oil industry in many regions around the world. Due to the tendency of this petroleum fraction it precipitates and deposits in the wellbore, near wellbore region, and surface facilities, as a result of changes in pressure, temperature, and composition. Prediction of asphaltene phase behavior is important in order to avoid possible problems that can occur with their deposition. The aim of this thesis is to compare predictions of asphaltene phase behavior of two thermodynamic models, PC-SAFT and CPA. For such purpose commercial software HydraFLASH and Multiflash were used. The differences between models’ prediction of asphaltene phase behavior was investigated for both lower and upper asphaltene phase boundary. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012