Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14340/05-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82004

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14340/05-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82004

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-10-2021 09:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16501/16-09-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14340/05-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82004


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012