Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΠΜΣ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον - Μάθημα: Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του κινδύνου (Γ&Π 210)

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-10-2021 10:02 από Bazdanis Georgios Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: gbazdan<στο>mred.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: εξ. συνεργάτης. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΗΧΟΠ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΗΧΟΠ

  Η επόμενη διάλεξη του μαθήματος: Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του κινδύνου (Γ&Π 210), του ΠΜΣ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/10/2021, στις 17:00, στην αίθουσα Μ4.001


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012