Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού αναλωσίμου Κ.Ε. 81558

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-10-2021 10:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση  (Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης)-Γ' ΣΕΙΡΑ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Ματσατσίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81558, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρονικού αναλωσίμου.

  Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών

  Samsung Portable SSD T7 Touch USB-C / USB 3.2 2TB 2.5" Μαύρο


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012