Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με διπλ/χο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για συνδιδασκαλία μαθήματος στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Κ.Ε. 82059

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με διπλ/χο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για συνδιδασκαλία μαθήματος στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Κ.Ε. 82059

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-10-2021 09:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 22-10-2021 12:20

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τη συμπληρωματική υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον"», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, όπως αυτή βεβαιώνεται από την υπηρεσία μεταφοράς του. Συμπλήρωση, διόρθωση ή αντικατάσταση του φακέλου επιτρέπεται μόνο μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012