Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη, Περίληψη προκήρυξης και ΦΕΚ προκήρυξης μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προκήρυξη, Περίληψη προκήρυξης και ΦΕΚ προκήρυξης μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-12-2021 12:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π.

  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037218, email Γραμματείας:  secretary@ece.tuc.gr

  Μία (1) θέση (ΑΔΑ: ΨΜ60469Β6Ν-ΔΩ8) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 24976) και στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και Υλοποίηση Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ή Ενσωματωμένων Συστημάτων»

  Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  υπ’ αριθμ. 2875/τ.Γ΄/24.11.2021

  Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 31.01.2022

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012