Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κου Chnur Arif, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-12-2021 15:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 10/12/2021 14:00
  Λήξη: 10/12/2021 15:00

  Title: Effect of tubing design on optimum production

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Γιώτης Ανδρέας, Επ. Καθηγητής ΜΗΧ.Ο.Π. (Επιβλέπων) 
  Μαρινάκης Δημήτριος, ΕΔΙΠ ΜΗΧ.Ο.Π.
  Tohidi Bahman

  Abstract
  Tubing design plays a major role in the production of the Well/field and economy of the whole project. In this project, the key factors in designing the tubing will be discussed in detail, from the reservoir, type of fluids, flow assurance, flexibility in operation, safety, etc.

  Tubing strings must be sized correctly among almost 10 different tubing sizes that have been tried in this project to allow the fluids to flow effectively or to permit the installation of effective artificial lift equipment.

  The results will be applied to some existing Wells, with aim of increasing the production and minimizing the cost of production per barrel of oil. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012