Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προγράμματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-12-2021 11:53 από Papadaki Marianthi Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mpapadaki5<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Ενημερώνουμε τους υποψήφιους προς κατάταξη πτυχιούχους ότι η διαδικασία των Κατατακτηρίων Εξετάσεων διεξάγεται βάσει:

  1. της   υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3185/τ. Β΄/2013)
  2. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4406 /τ. Β΄/ 24.09.2021) με θέμα «Λειτουργία των Α.Ε.Ι. και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» και
  3. της Απόφασης της 573/01.10.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου για την Ακαδημαϊκή Λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνουν αποκλειστικά δια ζώσης (με φυσική παρουσία). Οι υποψήφιοι προκειμένου να εισέλθουν στην αίθουσα εξέτασης, εκτός από το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε εξέταση με φυσική παρουσία. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

  Επισυνάπτονται τα Προγράμματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 των Σχολών του Ιδρύματός μας.

   

  Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

  Τμήμα Σπουδών


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012