Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22975/2021 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82235.

  • 1
  • Συντάχθηκε 03-12-2021 12:23 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22975/2021 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων – λοιπών ειδών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης (δαπάνες  για publication fees, conference fees, μελέτες πεδίου και δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και των φοιτητών των Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)-ΜΗΧΟΠ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Γαλετάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82235, λόγω εσφαλμένων τεχνικών προδιαγραφών. 


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012