Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση δικαιούχων υποτροφίας "Ιωσήφ Παπαδόπετρου" ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-04-2022 10:12 από Papadaki Marianthi Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mpapadaki5<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Σας ενημερώνουμε για την έγκριση των δύο υποτροφιών από το κληροδότημα «Ιωσήφ Παπαδόπετρου»  ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.  549/18-04-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας , Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας (αρ.πρωτ. Πολυτεχνείου Κρήτης:3259/18-04-2022).

  Δικαιούχοι είναι:

  1.Ο φοιτητής της σχολής ΜΠΔ με αρ.πρωτ. αίτησης: 4187/30-06-2021

  2.Η φοιτήτρια  της σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ με αρ.πρωτ. αίτησης: 4227/01-07-2021

   

  Τμήμα Σπουδών

  Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012