Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV ΜΠΔ, ΧΗΜΗΠΕΡ

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-05-2022 14:54 από Anne McKay Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mckay<στο>kegep.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΕΕΠ. Άλλες ιδιότητες: ΕΔΙΠ

  Λόγω ασθένειας της διδάσκουσας, τα μαθήματα Αγγλικά ΙV ΜΠΔ & ΧΗΜΗΠΕΡ της 3ης και 4ης Μαΐου ακυρώνονται. Τα μαθήματα της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμωνα με το πρόγραμμα. H πρόσβαση στα e-class quizz και online εργαστήρια θα παραμείνει ως συνήθως.

  Ευχαριστώ,

  Αnne McKay


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012