Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

"Τεχνοβλαστοί" - Διάλεξη στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφ. Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-05-2022 19:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας, διοργανώνεται ενημερωτική – εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς:

  • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για μία Εταιρεία-Τεχνοβλαστό: Προσδιορισμός προϊόντος/-ων, Business Model Canvas, βασικά στοιχεία ενός Business Plan
  • Χρηματοδότηση μίας Εταιρείας-Τεχνοβλαστού: Venture Capital Funds, Angel Investors, Smart Investors, Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

  Η εκδήλωση απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές και σε ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου, στις 11 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 – 14:00 μμ, στη Διατμηματική αίθουσα τηλεκπαίδευσης Ε-130* στο Τμήμα Μαθηματικών.

  Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας Zoom στη διεύθυνση: https://us02web.zoom.us/j/87076471579


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012