Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη τον Prof. Sandro Nižetić, Πέμπτη 19/5/2022

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-05-2022 17:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  «How to write and publish a high-impact research paper and how to avoid usual mistakes during paper preparations?»

  Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη τον Prof. Sandro Nižetić, Professor at the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture (FESB) at the University of Split, Croatia,

  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" την Πέμπτη 19 Μαΐου και ώρα 15:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012