Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την συντήρηση 18 ανελκυστήρων για δύο (2) έτη, στις 29-10-2009

  • 1
  • Συντάχθηκε 22-09-2009 10:12 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Επαναπροκήρυξη Τακτικού ανοικτού διαγωνισμού

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012