Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ-Διακήρυξη 1317/24.03.2010 πρόχειρου διαγωνισμού για την κατασκευή & εγκατάσταση πινάκων κινητής μονάδας άντλησης ελαιωδών, στις 08 Απριλίου 20

  • 1
  • Συντάχθηκε 24-03-2010 12:35 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Διακήρυξη 1317/24.03.2010 για την κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων κινητής μονάδας άντλησης ελαιωδών, στα πλαίσια του έργου "Περιορισμός Ελεύθερης Ελαιώδους Φάσης έμπροσθεν οικοπέδου και επί ακτογραμμής ΠΥΡΚΑΛ" συνολικού προυπολογισμού 28.000 ευρώ στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012