Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ-Διακήρυξη 1315/24.03.2010 πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση/διεξαγωγή εργασιών σε κατάλληλο προσωπικό-εργολάβο, στις 09.04.10.

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-03-2010 13:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Διακήρυξη 1315/24.03.10 πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση/διεξαγωγή σε κατάλληλο προσωπικό/εργολάβο, των εξής εργασιών:
  • Συνεχής, λεπτομερής παρακολούθηση και άντληση του πλουμίου στις γεωτρήσεις 1-1-1, 1-1 και 5.
  • Καθημερινή παρακολούθηση του συστήματος άντλησης αερίων (Soil Vapor Extraction).
  • Συστηματική παρακολούθηση των γεωτρήσεων του Control Room.
  • Ρύθμιση και συντήρηση των πνευματικών συστημάτων άντλησης ελαιωδών.
  • Λειτουργία και συντήρηση των αεροσυμπιεστών.
  • Άντληση των Pit 1 και Pit 2 και λεπτομερής παρακολούθηση της εξέλιξης των τοπικών πλουμίων στις εγκαταστάσεις BP.
  συνολικού προυπολογισμού 44.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στα πλαίσια του προγράμματος "Παρακολούθηση Υδροφόρου Ορίζοντα/Υπεδάφους ΒΕΑ Ασπροπύργου.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012