Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνεχίζεται η διανομή βιβλίων Γενικού Τμήματος

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-04-2010 13:41 από Sgouromalli Antonia Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: asgouromalli<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: σύνταξη/αποχώρηση ΕΤΕΠ ΜΠΔ.
  Η διανομή βιβλίων Γενικού Τμήματος, συνεχίζεται κανονικά. Σας επισυνάπτεται νεώτερος πίνακας διανομής βιβλίων. Ο πίνακας θα εμπλουτίζεται έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής όλων των συγγραμμάτων. Οι αλλαγές που θα προκύπτουν θα φαίνονται στον πίνακα "Διανομή βιβλίων " στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.science.tuc.gr.

  Από την Γραμματεία Γενικού Τμήματος
  Α. Σγουρομάλλη

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012