Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συνεργασίας με απόφοιτο ΑΕΙ ειδικών προσόντων

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-10-2009 11:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτη ο οποίος θα βοηθήσει την Εταιρεία στην υποστήριξη των υπηρεσιών που επιδιώκει να προσφέρει στην πολυτεχνειακή κοινότητα. Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μας με την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων που θα αφορούν την ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων, την υποστήριξη εκδηλώσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον σχεδιασμό λειτουργίας Εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου στην Πολυτεχνειούπολη, την διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος κά. Λόγω της φύσης των ανωτέρω εργασιών ο συνεργάτης που θα επιλεγεί πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα :
  - Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά προτίμηση σε αντικείμενο διοίκησης επιχειρήσεων ή διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
  - Άριστη γνώση της Αγγλικής
  - Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στον Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 9/10/09 σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, tucam@cha.forthnet.gr, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.

  Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, για το Ν.Π.Ι.Δ

  Μαρία Πετραντωνάκη

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012