Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συνεργασίας για γραμματειακή υποστήριξη

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-10-2009 11:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης αναζητά συνεργάτη για να αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη, την τήρηση οικονομικών και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας. Ο όγκος της εργασίας που θα προκύψει προβλέπεται αρχικά να απαιτήσει απασχόληση 12-15 ωρών εβδομαδιαίως. Κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό προσόν η γνώση και η εμπειρία σε θέματα λογιστικής.

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 9/10/09 σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, tucam@cha.forthnet.gr, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.

  Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, για το Ν.Π.Ι.Δ

  Μαρία Πετραντωνάκη

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012