Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ Γενικού Τμήματος

  • 1
  • Συντάχθηκε 30-10-2009 10:03 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Παρακάτω ακαολουθεί προκήρυξη δύο (2) θέσεων του Γενικού Τμήματος στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και με γνωστικά αντικείμενα : α) Μηχανική των Κατασκευών με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική και β) Τεχνικό ή Περιβαλλοντικό Δίκαιο

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012