Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • ΕΛΚΕ-Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 4 ατόμων κλάδου ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης

ΕΛΚΕ-Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 4 ατόμων κλάδου ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-11-2009 10:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2490/24-09-2009
  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 1 έτος, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, 4 ατόμων κλάδου ΠΕ Μηχανικών Διοίκησης.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή με άλλα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη για το γνήσιο της από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης (κτίριο Πρυτανείας-παλαιό λιμάνι), μέχρι και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009.

  Πληροφορίες
  Κωνσταντίνα Φραγκεδάκη
  τηλ. 28210 37040
  fax 28210 37082
  e-mail: dina<στο>mail.tuc[dot]gr

  Συνημμένα:

  • prok2490TUC.doc
   Μεταφορτώσεις: 2187, Μέγεθος: 263 KB application/msword
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012