Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μακρινάκη Εμμανουήλ, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-01-2022 13:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 21/01/2022 12:00
  Λήξη: 21/01/2022 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο:   Μακρινάκης Εμμανουήλ

  Αριθμός Μητρώου:              2014010108

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά:

  Ανάλυση Καταναλωτικής Συμπεριφοράς με χρήση Μεθόδων Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων και Εξόρυξης Δεδομένων

  Τίτλος στα Αγγλικά:

  Consumer Behavior Analysis Using Multi-criteria Decision Analysis and Data Mining Methods

   

  Επιτροπή:

  Επιβλέπων:     Ματσατσίνης Ν.

  Πρώτο Μέλος:            Γρηγορούδης Ε.

  Δεύτερο Μέλος:          Τσαφαράκης Σ.

   

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

  Στις μέρες μας το μάρκετινγκ τοποθετεί τον πελάτη/καταναλωτή ως επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, θέτοντας δύο στόχους προς επίτευξη. Ο πρώτος είναι να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες του, ενώ παράλληλα, ως δεύτερο θέτει την αύξηση των κερδών των εταιρειών. Στα πλαίσια αυτά, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα διεξαχθεί ποιοτική έρευνα αγοράς στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας ώστε, στη συνέχεια, με τη βοήθεια πολυκριτήριων μεθόδων ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και μεθόδων εξόρυξης γνώσης, να μελετηθούν και να αναλυθούν οι καταναλωτικές προτιμήσεις, η τμηματοποίηση της αγοράς, ο ανταγωνισμός και να υπολογισθούν τα μερίδια της αγοράς όσον αφορά την αγορά κινητής τηλεφωνίας. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή έρευνα με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου και εν συνεχεία θα εφαρμοστεί η πολυκριτήρια ανάλυση Utastar αλλά και μοντέλα προσωπικής επιλογής μέσω της μεθοδολογίας MARKEX. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν και μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων για την ομαδοποίηση-συσταδοποίηση της αγορά. Μέσα από την παρούσα εργασία, η οποία θα βασιστεί στις αγοραστικές αποφάσεις μιας ομάδας πελατών/καταναλωτών, θα προκύψουν πολύτιμα συμπεράσματα που θα αφορούν την καταναλωτική συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι προτιμήσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων των καταναλωτών, θα καθοριστούν τα κριτήρια που επηρεάζουν τις τελικές επιλογές τους στην αγορά του προϊόντος και θα διατυπωθούν προτάσεις για τη σχεδίαση νέων προϊόντων.

   

  ​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος:             21/1/2022

  Ώρα:                       12:00 Athens

   

  ​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

  Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/95130254703?pwd=UWIzSjVNZHZJSmlvL2k2bkc0OGdWUT09

  Meeting ID: 951 3025 4703

  Password: 201158

   

   

    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012