Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαρτσάκη Μαρίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-07-2022 16:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 08/07/2022 16:00
  Λήξη: 08/07/2022 17:00

  Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  Τίτλος:Το νερό στην Αρχιτεκτονική σύνθεση
  Title:Water in architectural composition

  Παρασκευή  8 Ιουλίου 2022 16.00 μ.μ.

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ (επιβλέπων)
  Καθηγητής Ονομα Παρθένιος Παναγιώτης
  Επίκουρος  Καθηγητής Κακάβας Σπυρίδων


  Περίληψη

  Το νερό αποτελώντας πηγή ζωής και αναπόσπαστο φυσικό στοιχείο της γης, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει την ανθρώπινη εξέλιξη και ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Η παρακάτω μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τον ρόλο του νερού.
  Ειδικότερα, στοχεύει στην ανάδειξη τρόπων, με τους οποίους οι άνθρωποι αξιοποιούν το φυσικό αυτό στοιχείο στην αρχιτεκτονική σύνθεση, με έμφαση το πεδίο των τουριστικών καταλυμάτων, που αποσκοπούν στην χαλάρωση και ηρεμία του ανθρώπου, πλησιάζοντάς τον κοντά στην φύση.
  Αναλυτικότερα σκοπός είναι η αποτύπωση τεχνικών εφαρμογής του υδάτινου στοιχείου στην αρχιτεκτονική μέσω καινοτόμων προτάσεων, με βασικά κριτήρια την σημασιολογία του νερού, την βιοκλιματική και φαινομενολογική του ιδιότητα καθώς και την τεχνολογία και εφαρμογή. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012