Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ για φοιτητές - Προκήρυξη για σπουδές εκτός Ευρώπης

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-06-2021 10:03 από Ntoukakis Markos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 14-06-2021 10:15

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές ή (και) για να πραγματοποιήσουν ένα μέρος της διπλωματικής ή της μεταπτυχιακής ή της διδακτορικής τους εργασίας κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στα παρακάτω Πανεπιστήμια:

                           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ*
  ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

         (Μήνες)   

  ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ
      ΤΑΞΙΔΙΟΥ (€)
  ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
  ΕΞΟΔΩΝ (€/ανά μήνα)

  University of KwaZulu Natal (UKZN) στη Νότια Αφρική
  www.ukzn.ac.za

     1    3ος             3       820           700
  National Polytechnic University (NPUA) στην Αρμενία
  polytech.am
     2

   1ος, 2ος,

     3ος

              6       275           700

  University of Chile (UChile) στη Χιλή
  www.uchile.cl/english

     1    3ος             3      1500           700
  National Institute of Technology (ΝΙΤ) στην Ινδία
  www.nitjsr.ac.in
     1    3ος             3      820           700

  University of Auckland (UoA) στη Νέα Ζηλανδία
  www.auckland.ac.nz/en.html

     1    3ος             3     1500           700

                         *ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:    1ος - προπτυχιακοί φοιτητές,  2os- μεταπτυχιακοί φοιτητές, 3os- υποψήφιοι διδάκτορες

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ελάχιστο επίπεδο επάρκειας γλώσσας
  University of KwaZulu Natal (UKZN) -Building & Civil Engineering
  -Chemical Engineering & processes
  -Environmental Protection Technology
            Αγγλικά (Β2)
  National Polytechnic University (NPUA) -Chemical Engineering and processes
  -Environmental Protection Technology
  -Materials (glass, paper, plastic, wood)
            Αγγλικά (Β1)
  University of Chile (UChile) -Environment           Ισπανικά (Β1) ή Αγγλικά (Β1)
  National Institute of Technology (ΝΙΤ) -Electronics and automation           Αγγλικά (Β2)
  University of Auckland (UoA)

  -Engineering and Engineering trades
  -Environmental Protection Technology
  -Materials (glass, paper, plastic and wood)

            Αγγλικά (Β2)

      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένες/οι  φοιτήτριες/ές σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος, είτε για σπουδές, είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες οι οποίοι έχουν μετακινηθεί με μηδενική επιχορήγηση (zero grant).
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψη κου Μάρκου Ντουκάκη) από 14/6/2021 έως και  30/6/2021.
                                               Πληροφορίες για τη Διεθνή Κινητικότητα: Γραφείο Erasmus (28210 37023), https://www.tuc.gr/index.php?id=7012   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012