Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στις Σχολές: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-08-2022 14:13 29-08-2022 14:13
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. 14194/01-07-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82095 26-08-2022 11:07 26-08-2022 11:07
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13402/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82262 26-08-2022 09:49 26-08-2022 09:49
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ (ΑΡΜΗΧ και ΧΗΜΗΠΕΡ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης 25-08-2022 12:03 25-08-2022 12:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82572. 22-08-2022 09:09 22-08-2022 09:09
Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 05-08-2022 11:25 05-08-2022 11:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ ή Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών Π.Ε για τρείς (3) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269. 05-08-2022 08:33 05-08-2022 08:33
Αποδοχή αιτήματος για μη σύναψη σύμβασης - αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4900/28-02-2022 - Κήρυξη διαδικασίας ως άγονης 04-08-2022 11:30 04-08-2022 11:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής ή Πτυχιούχο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491. 04-08-2022 09:31 04-08-2022 09:31
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14016/2022 Πρόσκλησης - Θέση: 1η ΚΕ ΕΛΚΕ 82572. 03-08-2022 13:50 03-08-2022 13:50
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13353/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 03-08-2022 11:57 03-08-2022 11:57
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάαεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13689/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 01-08-2022 14:39 01-08-2022 14:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104. 29-07-2022 12:12 29-07-2022 12:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, Σχολή ΜΗΧΟΠ 27-07-2022 15:03 27-07-2022 15:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 14-07-2022 10:39 14-07-2022 10:39
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012