Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων σε τρία (3) τμήματα Κ.Ε. 82420 09-11-2022 15:28 10-11-2022 07:52
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων σε τρία (3) τμήματα Κ.Ε. 82420 09-11-2022 15:28 09-11-2022 15:28
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων της μελέτης "Εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης για την ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών εκπ/σης στο Πολυτεχνείο Κρήτης" 09-11-2022 14:14 09-11-2022 14:14
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και θέση σε πλήρη λειτουργία τριών (-3-) κλιματιστικών μονάδων τύπου Split 08-11-2022 17:15 08-11-2022 17:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την επισκευή προσόψεων στο κτίριο της Σχολής ΜΗΧΟΠ και για την υγρομόνωση του κτιρίου της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ" 27-10-2022 14:11 27-10-2022 14:11
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Κατασκευή ηχομονωτικών χωρισμάτων στη νέα Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης" 26-10-2022 15:19 26-10-2022 15:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "Συντήρηση και επισκευή μεμονωμένων κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης" 26-10-2022 14:58 26-10-2022 14:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες των Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-10-2022 12:41 26-10-2022 12:41
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Σχολών και του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης, 25-10-2022 11:48 25-10-2022 11:48
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 25-10-2022 10:19 25-10-2022 10:19
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82677 24-10-2022 15:26 24-10-2022 15:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-10-2022 14:51 21-10-2022 14:51
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων Κ.Ε. 82263 20-10-2022 14:50 20-10-2022 14:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου "2022 Ολοκλήρωση εργασιών κτηρίου Παπαδόπετρου και Δ.Π.Χ."" 17-10-2022 15:57 17-10-2022 15:57
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82052 10-10-2022 14:45 10-10-2022 14:45
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012